RAW ALL-YEAR FOLIEKLÆBER

Til samlinger mellem dampspærre og tilstødende bygningsdele. Kan anvendes ned til minus ti grader. Det ene materiale skal være sugende, derfor kan folie ikke klæbes til folie. Binder på træ, beton, murværk.

Det anbefales altid at udføre reference-prøvning.
For at opnå hurtig hærdning, kan klæberen påføres den tilstødende bygningsdel og derefter sidde frit i en til to
dage. Herefter trykkes dampspærren ind i klæberen. Nu sidder dampspærren fast. Alternativt kan klæberen
påføres og dampspærren trykkes på med det samme, på denne måde tager hærdningen 7-10 dage, før
blowerdoor-test kan udføres. Ved stærkt sugende materialer, skal strengtykkelsen øges, alternativt kan der først primes. Underlag skal være fri for støv, formolie, fedt og silikone.

300ml 20 patroner/ks. Varenr. 9698154
580ml 12 poser/ks. Varenr. 9698156